เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ pimplecenter.com (“เรา”, “เว็บไซต์ของเรา”, “เว็บไซต์นี้”)

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์และใช้บริการของเรา การเข้าใช้งานของคุณต่อเว็บไซต์ หรือการเข้ามาอ่านเนื้อหาต่างๆ นี้ถือว่าคุณยอมรับและเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุต่อไปนี้ หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกำหนดนี้ กรุณาหยุดใช้งานและออกจากเว็บไซต์ของเราทันที

1. ข้อมูลและคำแนะนำ

PimpleCenter.com นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิว การดูแล การป้องกัน การรักษา รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับตัวยาบางตัว และวิธีการรักษา มาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้อ่านเป็นความรู้เท่านั้น โดยข้อมูลมาจากการที่เราได้มีโอกาสคุยกับแพทย์ เภสัชกร การศึกษาจากบทความหรือกรณีศึกษาต่างประเทศ ไม่ได้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ และไม่มีวัตถุประสงค์ให้นำไปใช้แทนคำวินิจฉัยจากแพทย์ หรือวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางการรักษา โดยเนื้อหาบางส่วนอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ และหนังสือ ซึ่งเป็นเนื้อหาเราเรียบเรียงมาให้เห็นภาพรวม ไม่สามารถตอบคำถามเฉพาะจุดสำหรับแต่ละบุคคลได้ หากผู้อ่านมีข้อข้องใจ สงสัย หรือมีอาการต่างๆ เราแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

2. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

บนเว็บไซต์ pimplecenter.com อาจมีการใส่ลิงก์อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น หรือเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ที่สนับสนุนเนื้อหา ซึ่งทาง pimplecenter.com ไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ขอให้ผู้ใช้มั่นใจก่อนคลิกไปยังลิงก์ต่างๆ โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรานั้นมีจุดประสงค์ในการแชร์ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ที่เราได้ไปค้นคว้ามา ไม่สามารถใช้แทนคำวินิจฉัยของแพทย์ และไม่สามารถอ้างอิงไปเป็นแนวทางการรักษาแทนคำวินิจฉัยของแพทย์ ผู้อ่านหรือผู้ใช้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

3. ลิขสิทธิ์

ทุกข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลที่มีสิทธิ์ การทำซ้ำ, การเผยแพร่, หรือการใช้งานข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากเรา

4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา การเข้าใช้งานหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดใหม่

5. ติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ กรุณาติดต่อเรา

ขอบคุณที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา!